Suç seviyesi

Teminatsız Kredilerde Yüksek Güven — FINTRUX

2018.02.12 16:40 ck1903 Teminatsız Kredilerde Yüksek Güven — FINTRUX

Günümüzde kredi kullanmayan insan sayısı yok denecek kadar az diyebiliriz. En basitinden gündelik alışverişler veya teknolojik ürünler için kredi kartı kullanılıyor. Daha kapsamlı manada ise konut ve araç kredileri, ihtiyaç kredileri karşımıza çıkıyor. Bu kredi tipleri çeşitli şekillerde olabileceği gibi her insana verilen ve istenen miktar farklılık gösterebiliyor. Bu noktada, güvencesiz kredi, herhangi bir varlık tarafından korunmayan veya güvence altına alınmayan bir kredidir. Bu durumda borç verenin tarafın aldığı fazla risk oranıyla beraber talep edeceği fazla faiz oranı normal karşılanıyor. Yani, risk ne kadar fazla olursa geri ödeme de bir o kadar yüksek oluyor.
Bu konuya kripto sektörünü de kullanarak el atmış olan FINTRUX’u inceleyeceğiz.
FintruX, finansman için çevrimiçi pazara ve otomatik yönetim platformuna dayanan dünyanın ilk büyük barkoderi. Her sözleşmeyi gerçek zamanlı olarak özelleştirebilmelerini ve üretmelerini sağlayarak borçluları ve yatırımcıları birbirlerine bağlar.
FintruX Network, borçluları, borç veren kuruluşları ve uzmanlaşmış servis acentelerini birbirine bağlayan ve her gerçek zamanlı borçlu sözleşmesini yapılandırıp düzenlenmelerini sağlayan dünyanın ilk blok zinciri tabanlı çevrimiçi pazar ve otomatik yönetim platformlarından biridir. Teknolojileri, sermayenin küresel arz ve talebini verimli bir şekilde bağlamak ve işlemek için bu yenilikçi pazar ve yönetim modelini desteklemektedir.
Platformumuz ayrıca fiziksel altyapı ihtiyacını ortadan kaldırır. Kolaylık, toplam otomasyon getirir, verimliliği artırır, manuel süreçleri azaltır, genel borçlanma ve borç verme deneyimini geliştirir.
Kredi değerliliğini artırmak için basamaklı kredi geliştirme seviyeleri kullanırız. Kredinin geliştirilmesi yoluyla, borç verenin yükümlülüğü yerine getireceğine dair güvence sağlanır. FintruX Network, her bir kredinin %10'unu ek teminat için saklar. Bu, borç verenler için birincil güvenlik seviyesi olarak hizmet eder.
Sistemi 4 seviye olarak düşünebiliriz.
1.Seviye-Fazla Teminatlandırma: Kredi verenler, fonların aşırı teminatlandırılmış kısmını, çapraz teminatlandırma havuzunda sigorta olarak saklamak üzere FTX Token’e dönüştürürler. 2.Seviye-Çapraz Teminat: Yerel borç verenler, garantör olarak davranmak için farklı teşviklerle yerel kredilerin bir listesini seçebilir. Bir kez taahhüt edilince, ödenmemiş suç veya temerrüde düşen herhangi bir kişi bu garantör tarafından karşılanacaktır. 3.Seviye-Üçüncü Taraf Garantörleri: Tüm FTX tokenlerinin %5'i, garantörlerin vaatlerini yerine getirmedikleri zaman beklenmedik kayıpları karşılamak üzere mahsup edilmiştir. Bu sistem için nihai bir korumadır. 4.Seviye-FintruX Teminatsızlık Rezervi: Borçlu olan taraf bir kaç saat içerisinde finanse edilir, taksitleri bir kaç dakika içinde ödenir.
Sistem hakkında temel bir bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Bunun yanı sıra sektörün sahip olduğu problemlerden de bahsetmek gerekir.
Finansmanın çoğu broker ve diğer aracılar gibi üçüncü taraflardan gelir. Bu, sürecin maliyeti, zamanı ve karmaşıklığına katkıda bulunur. Dahası, yönetim süreci genellikle emek yoğun bir süreçtir. Çoğu Finansman sözleşmesi zor ve özel talimatlar içerir; satın almalar, yeniden finansmanlar, ön ödemeler, son işlemler vb. gibi özel talimatlar çoğunlukla elektronik tablolarda manuel olarak yapılır.
Yatırımcılar tarafından kullanılan sistemlerin çoğu tamamen otomatik değildir, kayıtlar değiştirilebilir, sansürlenebilir ve ülkenin ikamet eden vatandaşlarının eylemlerine tabidir.
Finansman Endüstrisi, yeni ürün taleplerini karşılamak için yeni teknolojileri henüz benimsemiyor veya uygulamıyor; veri gizliliği, artan rekabeti ve tüketim davranışlarındaki bu yöndeki değişiklikleri artıran konulardaki endişeleri artırıyor.
Riskleri, primleri ve talepleri yöneten finansman süreçleri genellikle birden fazla taraf arasında önemli veri değişimi içerir. Şu anda taraflar kendi verilerini bir kopyasını tutacak ve ayrı ayrı işleyecektir. Bu, paylaşılan bir süreci senkronize etmek ve ortak çalışmayı zorlaştırıyor.
Aracıları atlamak isteyen çevrimiçi finans portalları, yukarıdaki sorunları gidermekte başarısız olmuştur.
Proje hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmeniz için:
Web: https://www.fintrux.com Whitepaper: https://www.fintrux.com/home/doc/whitepaper.pdf Twitter: https://twitter.com/fintrux Facebook: https://www.facebook.com/FintruX/ Medium: https://medium.com/@FintruX Telegram: https://t.me/FintruX ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286042 My Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1573632
submitted by ck1903 to u/ck1903 [link] [comments]