Bestrider C-14 datering

Men han angir ikke noen tidsmarginal for C-14-dateringen: De siste årenes forskning har vist at C-14-metoden er usikker for en absolutt datering for et bestemt årstall. Variasjoner hva angår behandling av prøver og målemetoder gjør at C-14-verdien oftest angis med en marginal på +/- 70-100 år. Denna bibliografi (jfr. fotnot 1) upptar årsvis de inlägg som gjorts i debatten om svearikets vagga. Först under varje år förtecknas, i alfabetisk ordning efter författarnamn, referenser vilka icke är möjliga att datera till viss dag. Därefter följer, kronologiskt ordnade, sådana referenser där datering till viss dag är möjlig. Till Statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet. Arbetet inom 1965 års musei- och utställ- ningssakkunniga (MUS 65) grundar sig på Kungl.Maj:ts bemyndigande den 26 mars 1965 till chefen för utbildningsdepartemen- tet att tillkalla högst åtta sakkunniga för att utreda frågan om museiväsendet och verk— samheten med riksutställningar. en sådan datering. Bäver är representerad med 13 benfragment med en totalvikt på 6,3 g. Bäverbenen är samtliga brända och har ungefär samma färg som människobenen i graven. Ben från olika delar av kroppen finns representerade i material, vilket kan indikera att en hel kropp ursprungligen tor-masse-spektometri og C-14 datering af organisk materiale fra farverne på klipperne tyder på, at klippekunsten fra el-Hosh er tidli-gere end det syvende årtusind f. Kr. Det er således den ældste kendte grafiske udfoldelse i Nildalen. Siden sidst Annette Lerstrup. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Jacoby bestrider imidlertid, at lakoneren og lytikeren er én og samme person og sætter lakoneren Sosibios inden for en grov ramme på 250-150 f.Kr., den øvre terminus, fordi han i sin Χρόνων ἀναγραφή bruger Timaios’ ᾿Ολυμπιονῖκαι (før 264 f. Kr.), den nedre, fordi Apollodoros (180-120/19 f.Kr.) bruger ... Languages. Čeština; Deutsch; Español; Français; Italiano; Nederlands; Polski; Português; Русский

Skepsis » Debatt rundt Heyerdahls «Ingen Grenser»